U wil Nederlands leren? Taliger Taaltraining helpt u! Inburgering en staatsexamen Conversatieles Beter leren lezen en schrijven                               

Mijn naam is Eva Kaandorp. Ik ben een gediplomeerd docent NT2 en heb een master Nederlands als tweede taal behaald aan de Universiteit van Amsterdam. Werkzaam ben ik als docent NT2 (inburgering en staatsexamen 1 en 2). Ik heb gewerkt als examinator van het inburgeringsexamen en ben nu werkzaam als corrector van het staatsexamen.

Ik kan u helpen met het verbeteren van uw spreek-, luister-, lees- en schrijfvaardigheid in het Nederlands. Dit vanaf niveau 0 tot niveau C2. Ook kunnen we gericht toewerken naar het inburgeringsexamen of het staatsexamen (niveau 1 of 2) en deze intensief trainen. Dit verhoogt uw slaagkans! 

Tevens kunt u bij mij terecht indien uw zoon of dochter huiswerkbegeleiding nodig heeft. Dit bij bijvoorbeeld spelling en grammatica. Ik kan ook helpen bij het verbeteren van de leesvaardigheid.

Ook geef ik incompanytraining Nederlands als tweede taal op maat (taal op de werkvloer).

Tevens kunt u door mij uw tekst vakkundig laten corrigeren! Dit wat betreft spelling, grammatica en lay-out.

U kunt bij mij geen lessen volgen met het STAP budget of een DUO lening.


Do you want to learn Dutch? You want to learn Dutch? Taliger Taaltraining can help you! Civic integration and state exam. Conversation lessons. Learn to read and write better.

My name is Eva Kaandorp. I am a certified NT2 teacher and I obtained a master's degree in Dutch as a second language at the University of Amsterdam.I work as a teacher of NT2 (civic integration and state exam 1 and 2).I used to work as examiner of the integration exam and nowadays i work as examiner of the state exam.

I can help you improve your speaking, listening, reading and writing skills in Dutch. This from level 0 to level C2. We can also work towards the integration exam or the state exam (level 1 or 2) and train them intensively. This increases your chances of success!

You can also contact me if your son or daughter needs homework assistance. This for example with spelling and grammar. I can also help improve reading skills.

I also provide customized in-company training courses in Dutch as a second language (language in the workplace).

You can have your text professionally corrected by me! This in terms of spelling, grammar and layout.

You can not attend the lessons with a STAP budget or a DUO loan.